Phòng GD&ĐT Thành phố Gia Nghĩa

  • Điện thoại:
  • Email: truongminhkhai6@gmail.com
  • Địa chỉ: Phường Nghĩa Đức – Thành phố Gia Nghĩa – Tỉnh Đắk Nông