Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Quyết định 01/07/2022 Công khai Quyết toán thu chi quý II năm 2022
Số 03/QĐ-NTMK công bố công khai quyết toán thu chi quý I năm 2022 01/04/2022
Số 02/QĐ-NTMK công khai bổ sung dự toán ngân sách 2022 17/02/2022
05 QĐ-MK 25/01/2022 Quyết định, Công khai quý IV năm 2021
Số QĐ 01/QĐ-NTMK Dự toán ngân sách 2022 01/01/2022
04/QĐ-MK 01/10/2021 Quyết định, công khai quyết toán quý III năm 2021
03/QĐ-MK 01/07/2021 Quyết định, Công khai quyết toán quý II năm 2021
02/QĐ-MK 01/04/2021 Quyết định, Công khai quyết toán quý I năm 2021
06/QĐ-MK 25/02/2021 Quyết định, công khai quyết toán năm 2020
01/QĐ-MK 01/01/2021 Quyết định,
01/QĐ-MK 02/01/2020 Công khai dự toán 2021
số 01/QĐ-MK 02/01/2020 Quyết định, công khai dự toán ngân sách năm 2020
Trang 1 / 212»