Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
06/QĐ-MK 25/02/2021 Quyết định, công khai quyết toán năm 2020
01/QĐ-MK 02/01/2020 Công khai dự toán 2021
số 01/QĐ-MK 02/01/2020 Quyết định, công khai dự toán ngân sách năm 2020
số 01/QĐ-MK 01/01/2020 Quyết định, công khai quyết toán ngân sách năm 2019
số 04/QĐ-MK 15/11/2019 Quyết định, bổ sung kinh phí 2019 lần 3
số 03/QĐ-MK 29/10/2019 Quyết định, bổ sung dự toán 2019 lần 2
số 02/QĐ-MK 14/10/2019 Quyết định, Công khai bổ sung dự toán 2019
số 01/QĐ-MK 01/01/2019 Quyết định, Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 và quyết toán thu chi ngân sách 2019
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên